Huis verkopen tijdens Coronacrisis - Update 14/12/2020 Lees meer

Bedenktijd rond de feestdagen

Iedereen die een huis aankoopt heeft wettelijk drie dagen bedenktijd. Maar hoe werkt dat en hoe zit het met de feestdagen?

De wettelijke bedenktijd voorkomt dat de koper een overhaaste beslissing neemt met grote financiële gevolgen. Ook stelt de bedenktijd de koper in de gelegenheid om met deskundigen over de koop van het huis te praten.

De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op de dag dat koper de tussen partijen getekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Dit wordt ook wel de 'terhandstelling van de koopakte' genoemd. Gedurende drie dagen na deze terhandstelling heeft de koper het recht de koop te ontbinden, zonder opgaaf van reden. De bedenktijd eindigt om 24.00 uur van de laatste dag die van de bedenktijd deel uit maakt.


De bedenktijd duurt ten minste drie dagen. De bedenktijd kan langer duren omdat de Algemene Termijnenwet van toepassing is. Op grond van deze wet wordt een termijn:

  • die eindigt op een zaterdag, zondag, algemeen erkende feestdag en een hieraan gelijkgestelde dag, verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag, algemeen erkende feestdag of een hieraan gelijkgestelde dag is.
  • zo nodig zoveel verlengd dat daarvan twee dagen deel uitmaken die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.


Dit jaar is de enige algemeen erkende feestdag die rondom Kerst en de jaarwisseling op een doordeweekse dag valt, maandag 26 december (Tweede Kerstdag). De rest van de dagen vallen allemaal in het weekend.


Tot zover het theoretische gedeelte. Want hoeveel dagen bedenktijd is er nu aankomende feestdagen? Onderstaand schema geeft dit weer:

Koopakte ter hand gesteld op:   Bedenktijd eindigt op:  
Dinsdag 20 december 2016 Vrijdag 23 december 2016
Woensdag 21 december 2016 Dinsdag 27 december 2016
Donderdag 22 december 2016 Dinsdag 27 december 2016
Vrijdag 23 december 2016 Woensdag 28 december 2016
Zaterdag 24 december 2016 Woensdag 28 december 2016
Zondag 1e Kerstdag 25 december 2016 Woensdag 28 december 2016
Maandag 2e Kerstdag 26 december 2016 Donderdag 29 december 2016
Dinsdag 27 december 2016 Vrijdag 30 december 2016
Woensdag 28 december 2016 Maandag 2 januari 2017
Donderdag 29 december 2016 Maandag 2 januari 2017
Vrijdag 30 december 2016 Dinsdag 3 januari 2017
Zaterdag 31 december 2016 Dinsdag 3 januari 2017
Zondag Nieuwjaarsdag 1 januari 2017 Woensdag 4 januari 2017
Maandag 2 januari 2017 Donderdag 5 januari 2017

 

Deel dit artikel:

Recente artikelen