Over Zelfverkopen.nl

Oxfam Novib

Sinds de start van Zelfverkopen.nl hebben wij de wens gehad om met ons bedrijf een goed doel te ondersteunen en zo iets bij te dragen aan een beetje betere wereld. In Oxfam Novib vonden wij onze partner. Sinds jaar en dag zijn wij bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib. Hiermee steunen wij micro-krediet projecten voor beginnend ondernemers in ontwikkelingslanden.

water_voor_vluchtelingen_somalie_052015_670x252

Oxfam Novib – ambassadeurs van het zelfdoen

Oxfam Novib is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie. Hun doel is een rechtvaardige wereld zonder armoede. 1 op de 3 mensen ter wereld leeft in armoede. Miljoenen mensen gaan met honger naar bed en hebben geen toegang tot onderwijs of gezondheidszorg. Oxfam Novib is vastbesloten om dit te veranderen. Samen met lokale partnerorganisaties zorgen ze ervoor dat mensen een zelfstandig bestaan opbouwen en zelf uit de armoede ontsnappen.

Waarom Oxfam Novib?

Uiteraard zijn er veel goede doelen en veel mooie initiatieven om te ondersteunen. En ondanks de onrust en ook toenemende armoede in ons eigen land, mogen we nog steeds dankbaar zijn dat ons huis in dit gedeelte van de wereld staat. Oxfam Novib helpt mensen in de derde wereld om zelf hun leven beter te maken. Deze mensen krijgen een micro-krediet, een kleine lening waarmee ze een bedrijfje kunnen starten. Bijvoorbeeld een houtskoolwinkel, een naaiatelier, een eethuisje, een kapsalon, trainingen om oogstopbrengsten te verbeteren, etc. Al deze initiatieven worden mogelijk gemaakt dankzij de micro-kredieten die Oxfam Novib ter beschikking stelt. En 97% van de leningen wordt uiteindelijk ook terug betaald door de ondernemers zelf. Dat is een prachtig resultaat.

Wij geloven in Zelf doen!

Het mooie van deze projecten is dat er wordt uitgegaan van de kracht van mensen zelf. En dat ligt natuurlijk heel dichtbij de overtuiging van Zelfverkopen.nl. Oxfam Novib is ambassadeur van het zelfdoen. Net zoals wij. Mensen zijn niet afhankelijk, maar mondig. Oxfam Novb geeft mensen de regie. Mensen krijgen eigenwaarde. Vrouwen worden onafhankelijk. Ouders worden een goed voorbeeld voor hun eigen kinderen. Er komt brood op de plank. Kinderen kunnen weer naar school. En niet door giften, maar door kansen. Kansen die met beide handen worden aangepakt. En dromen die worden gerealiseerd. En daarmee worden niet alleen individuen geholpen, maar gezinnen, gemeenschappen en generaties. Dáárom kiezen wij voor het bedrijvenambassadeurschap van Oxfam Novib.

Zelf ook helpen?

Wilt u zelf ook deze mooie organisatie steunen? Dat kan. Via deze link ziet u wat u kunt doen. Oxfam Novib strijdt voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. Bovendien heeft Oxfam Novib het CBF-keurmerk, het keurmerk voor goede doelen dat o.m. betekent dat er niet meer dan 20% van het geld op gaat aan kosten en dus ten minste 80% terecht komt bij de mensen die het zo hard nodig hebben.

Vragen & Contact