Woning kopen

Veelgestelde vragen

Kan de verkoper de onderhandeling zomaar stop zetten?

Ja dat kan. Zowel de koper als de verkoper mogen de onderhandeling op ieder moment stoppen.

Lees meer

Als ik een huis perse wil hebben, moet ik dan direct de vraagprijs bieden?

Direct de vraagprijs bieden is geen garantie voor de koop. Afhankelijk van de situatie op de (lokale) woningmarkt kunt u alsnog naast het net vissen, dan wel het risico lopen teveel te betalen. De verkoper bepaalt uiteindelijk het bedrag waarvoor zijn woning wordt verkocht. De vraagprijs is een richtlijn, maar het staat hem vrij toch…

Lees meer

Wanneer ben ik in onderhandeling?

Zodra de verkoper met een tegenvoorstel reageert op een bod, is hij/zij in onderhandeling met de koper. Eerder niet. Voor de koper geldt dus dat hij/zij pas in onderhandeling is zodra de verkoper reageert op zijn/haar bod met een tegenvoorstel. De verkoper is vrij om in onderhandeling te gaan met de beste bieder (en dat…

Lees meer

Mag de verkoper met iemand anders in onderhandeling gaan?

Zodra er een onderhandeling loopt, mag de verkoper niet met een tweede partij in onderhandeling gaan. Wel mogen bezichtigingen voor de woning gewoon doorgaan. Het kan dan natuurlijk wel voorkomen dat een andere partij ook interesse heeft voor dezelfde woning en het staat deze persoon vrij een bod uit te brengen. De verkoper mag hier…

Lees meer

Waarom moet ik servicekosten betalen?

Als u eigenaar wordt van een appartement, dan moet er geld gereserveerd worden voor onderhoud van het gebouw (dak, schilder, lift, onderhoud gemeenschappelijke ruimtes etc.). Meestal worden hier in een vereniging van eigenaren afspraken over gemaakt.

Lees meer

Wat is erfpacht?

Erfpacht is een recht van de grondeigenaar om de grond waarop een woning staat te verpachten (verhuren). Meestal is de grondeigenaar de gemeente, maar soms ook een waterschap of particulieren. Als woningeigenaar ben je in geval van erfpacht dus wel eigenaar van de woning, maar niet van de grond waar de woning op staat. Zodra…

Lees meer

Wat betekent Kosten Koper of K.K.?

Kosten koper wordt meestal afgerond tot k.k. Het betekent dat de kosten die gepaard gaan met de verkoop van een huis (overdrachtsbelasting (2%), notariskosten, kadasterkosten) voor de rekening van de koper zijn.

Lees meer

Wie is er verantwoordelijk voor verborgen gebreken?

De verkopende partij heeft een mededelingsplicht en moet alle bekende gebreken melden zodat de kopende partij hier rekening mee kan houden bij de aankoop. De verkoper is aansprakelijk indien vast staat dat hij op de hoogte was of behoorde te zijn van een verborgen gebrek en de koper daar vervolgens niet over heeft ingelicht. Bovendien…

Lees meer

Wat zijn verborgen gebreken?

Verborgen gebreken zijn gebreken die pas na oplevering van de woning aan het licht komen. De verkoper is verplicht om alle bekende gebreken te melden, zodat de koper met de gebreken rekening kan houden bij het nemen van de koopbeslissing (meldingsplicht). De koper heeft op zijn beurt de plicht zich actief op de hoogte te…

Lees meer

Wat is het verschil tussen een taxatierapport en een waardebepaling?

Een taxatierapport is een volledig en zeer uitgebreid rapport waarin de waarde van een woning wordt vastgelegd en de eigenschappen van de woning uitgebreid worden omschreven. Een taxatierapport is nodig wanneer u bijvoorbeeld een nieuwe hypotheek afsluit en de bank wil weten of de nieuwe woning (dat dient als onderpand voor de hypothecaire lening) in…

Lees meer

Wat is een waardebepaling?

De waardebepaling is een verklaring van een NVM makelaar waarin onder meer de verwachte opbrengst en het vraagprijsadvies van een woning wordt aangegeven. Voor iedere woning die bij ons in de verkoop wordt geplaatst maken wij een waardebepaling. Naast het vraagprijsadvies en de verwachte opbrengst, staan ook de afmetingen van de woning vermeld zoals deze zijn…

Lees meer

Vragen & Contact