Onze dienstverlening is persoonlijk, scherp geprijsd en zeer uitgebreid. Wil jij weten wat wij voor je doen? Lees meer

Meer concessies door krappe woningmarkt? Funda zocht het uit!

Er blijft veel krapte op de woningmarkt. Door concurrentie en hoge prijzen is het voor potentiële kopers lastig om hun ideale woning te vinden én daadwerkelijk te kunnen kopen. Toch blijven ze actief in hun zoektocht en plannen. Dat betekent alleen wel dat kopers meer concessies doen op hun wooneisen. Zoals op de te betalen prijs, of op de leefruimte.

Kopers schatten kansen hoger in als zij budget en wooneisen bijstellen

Hoewel de intentie om te verkopen volgens de funda Index voor het eerst iets positiever is, blijft het aantal huizenzoekers nog altijd aanzienlijk groter dan het aantal potentiële verkopers. Een lastige markt voor consumenten die op zoek zijn naar hun droomwoning. Daarom doen ze meer concessies op hun wooneisen.

In november geeft 62% van de funda Index-respondenten aan van plan te zijn een woning te kopen. Dat staat in schril contrast met het koopvertrouwen: slechts 16% van de respondenten vindt het ook een goed moment om in de huidige markt een woning te kopen. Quintin Schevernels, ceo funda: ‘De markt blijft zeer krap. We hebben dat verder uitgezocht en zien dat een meerderheid van mensen met een koopintentie denkt dat ze in deze markt weinig kans van slagen hebben.’

Concessies op de woningmarkt

Concurrentie speelt hierbij de grootste rol, vooral onder starters en consumenten met een budget tot € 400.000. Dit houdt kopers echter niet tegen, omdat de behoefte aan een nieuwe woning te groot is. Wel doet men meer concessies: 69% van de consumenten die verwacht te kunnen slagen, denkt dat het alleen lukt als ze hun plannen bijstellen. ‘Dat betekent dus eigenlijk dat de meeste consumenten in deze markt een ander huis vinden dan ze oorspronkelijk zoeken,’ stelt Quintin. Slechts een kleine groep (13%) verwacht wegens voldoende budget een woning te kunnen vinden die aan alle eisen voldoet.

Overbieden op huis

In totaal blijft 41% van de potentiële kopers optimistisch over hun koopkansen. Van die optimistische groep verwacht een klein deel concessies te moeten doen op de gewenste regio. Meer dan de helft stelt eerder de eisen aan de woning zelf bij. De prijs staat daarbij op nummer één. Quintin: ‘Concessies doen op prijs betekent voor kopers in deze markt meer betalen, ofwel overbieden. We zien dan ook een stijgend aantal kopers dat overbiedt.

‘Buitenruimte is heel populair, maar kopers zijn bereid om hier snel op in te leveren’ 

Na de prijs volgen respectievelijk de buiten- en binnenruimte. ‘Buitenruimte is momenteel een hele populaire woonwens, mede door de coronacrisis, bleek uit een eerder onderzoek. Maar tegelijkertijd zijn kopers bereid om hier vrij snel op in te leveren. Dat is heel dubbel natuurlijk. De consument heeft door externe invloeden veranderende woonwensen, maar kan daar in deze markt weinig mee.’

Gewijzigde koop- en verkoopplannen

Niet alleen de wooneisen veranderen: uit aanvullend onderzoek op de funda Index over november blijkt dat ook het moment voor kopen of verkopen verandert. Ongeveer de helft van de consumenten wil de koop- of verkoopplannen wijzigen. Redenen zijn het structureel thuiswerken, de tweede coronagolf en de huidige economische situatie.

Opvallend is dat bij beide partijen deze ontwikkelingen zowel leiden tot het vervroegen van de (ver)koopplannen, als het uitstellen daarvan. Bij verkopers is de groep die de verkoop naar voren haalt iets groter. Kopers geven iets vaker aan dat de huidige economische situatie een reden is om de koop uit te stellen (23% uitstellen tegenover 19% vervroegen) en dat het structureel thuiswerken reden is voor het vervroegen van de plannen (27% vervroegen tegenover 14% uitstellen).

Deel dit artikel:

Recente artikelen