Onze dienstverlening is persoonlijk, scherp geprijsd en zeer uitgebreid. Wil jij weten wat wij voor je doen? Lees meer

Privacy policy

Privacy policy | Zelfverkopen.nl

Privacy statement

De website van Zelfverkopen.nl is eigendom van Zelfverkopen.nl BV. Zelfverkopen.nl BV zal persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen en beveiligen. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is van toepassing en Zelfverkopen.nl BV houdt zich aan de eisen die hierin worden gesteld. Zelfverkopen.nl BV is gerechtigd samen te werken met partners en kan haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen. Zelfverkopen.nl BV is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop een partner met deze gegevens omgaat. Wel zal Zelfverkopen.nl BV trachten alleen met partijen om te gaan die zich conformeren aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Bescherming van persoonsgegevens

Zelfverkopen.nl werkt met procedures om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Zo zal alles in het werk worden gesteld om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.
Het verwerken van gegevens
Zelfverkopen.nl kan uw gegevens opnemen in bestanden die tot doel hebben nader onderzoek te verrichten naar de producten en diensten van Zelfverkopen.nl.

Cookies

De website van Zelfverkopen.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand dat tijdelijk of definitief wordt opgeslagen in de webbrowser op uw apparaat (zoals een computer of een smartphone), wanneer u bepaalde webpagina’s bezoekt. Cookies zijn niet bedoeld voor het afzonderlijk opslaan of verzamelen van informatie, maar als ze door een server via een webbrowser worden gelezen kunnen ze informatie geven om de service gebruiksvriendelijker te maken. Wij gebruiken cookies om onze website beter te laten functioneren (weergavefuncties), om het bestelproces mogelijk te maken, om uw surfervaring te verbeteren en om de bezoekersaantallen te analyseren met behulp van Google Analytics. Zelfverkopen.nl gebruikt de data uit cookies alleen geaggregeerd en herleidt deze niet tot een pc, individu of IP-adres.

Nieuwe versies van deze policy

Zelfverkopen.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy policy. Wij adviseren u dan ook om de Privacy policy geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.